Despre RXS

prezentarea companiei

Despre RXS

Puternic focusat pe furnizarea de servicii și consultanţă în domeniul securităţii şi crearea de soluţii operative pentru partenerii săi, RXS pune la dispoziţia acestora expertiza eficientă în industria securităţii prin implementarea de planuri şi programe în următoarele domenii: securitatea mediului profesional şi de afaceri, securitatea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, securitatea personală, a vieţii private şi a familiei.

RXS oferă deplină siguranţă şi suport atât companiilor care ţintesc să işi fortifice securitatea în mediul de afaceri cât şi persoanelor fizice care solicită protecţie în viaţa personală.

Satisfacţia clienţilor este punctul de referinţă în orice proiect desfăşurat. De aceea, RXS identifică pentru fiecare dintre clienţii săi soluţii specifice, prin crearea unui sistem sigur şi performant, puternic personalizat în funcţie de situaţie, care elimină în mod rezonabil efectele negative, exclude alocarea de timp şi resurse inutile şi determină obţinerea rezultatelor dorite.

“Trebuie să înveţi regulile jocului, iar apoi trebuie să joci
mai bine decât oricine altcineva.” Albert Einstein

Politica RXS

Ne diferenţiem printr-un proces sistematic de valori, aplicabil tuturor operaţiunilor şi activităţilor derulate, implementând cele mai eficiente şi performante metode în vederea:

  • îmbunătăţirii în mod continuu a standardelor prin care să asigurăm performanţă în domeniul protecţiei mediului de lucru, al securităţii sistemelor informatice şi al protecţiei vieţii personale
  • stabilirii şi consolidării ansamblului de elemente şi condiţii de maximă securitate necesare pentru siguranţa afacerii dumneavoastră, a datelor companiei, a membrilor organizaţiei sau a membrilor familiei
  • promovarea importanţei identificării şi prevenirii factorilor de risc de orice natură în vederea contracarării acestora şi diminuarea efectelor şi a impactului negativ
  • oferirea de suport în activitatea de protecţie a datelor indiferent de domeniul de activitate, viaţă profesională sau privată

Activitatea RXS

Urmărim aplicarea cu exactitate a tuturor măsurilor care se impun de ordin tehnic, organizaţional şi funcţional pentru a asigura desfăşurarea în siguranţă a întregului proces de execuţie şi pentru a preveni:

  • eventuale incidente interne și/sau externe
  • expunerea la situaţii având factor de risc ridicat
  • distrugeri intenţionate sau accidentale de bunuri materiale sau imateriale
  • pierderi de informaţii critice sau irecuperabile
  • daune sau prejudicii ca rezultat al unor acţiuni care s-au desfăşurat în mod eronat
  • implementarea defectuoasă sau abuzivă a unor decizii de management, atribuţii sau metode de lucru