• Securitate mediu profesional

    Protejaţi-vă afacerea, solicitaţi consultanţă de specialitate în securitate pentru mediul profesional şi de afaceri!

  • Securitate IT&C

    Protejaţi-vă sistemele informatice, solicitaţi consultanţă în securitatea tehnologiei informației și a comunicațiilor!

  • Securitate viaţă personală

    Protejaţi-vă intimitatea şi familia, solicitaţi consultanţă de specialitate în securitatea personală si a vieţii private!

Vreţi să acţionaţi eficient într-un context însă nu ştiţi care sunt riscurile la care vă expuneți sau cum ar trebui să procedaţi ca să fiţi mereu în siguranţă?
Aveţi nevoie de un plan care să vă protejeze afacerea, bunurile și/sau informaţiile?
RXS vă ajută să concepeţi un plan de acţiune sigur si eficient, pentru ca dvs. să fiţi în siguranţă!

Într-un mediu din ce în ce mai agresiv, ostil şi dominator, nevoia de siguranţă devine o condiţie esenţială. Cu cât acţionam mai precaut, sigur şi eficient, cu atât vom limita riscul şi consecinţele acţiunilor nefavorabile şi compromiţătoare.

“Cei care au privilegiul de a şti, au datoria de a acţiona!” Albert Einstein

Detectare

Toate scenariile optimiste au la bază ideea desfăşurării activităţilor într-o direcţie favorabilă, conform unor obiective bine stabilite. Dar ce se întamplă atunci când rezultatele obţinute nu coincid cu cele planificate iniţial? Acesta reprezintă momentul în care se impune revizuirea completă a factorilor implicaţi, cu scopul de a detecta o eventuală breşă, fie că este de natură umană sau tehnică.

Identificare

Identificarea cu precizie a breşei care blochează obţinerea de rezultate reprezintă primul pas către soluţionarea cazului în sine. Acest proces este unul esenţial în abordarea problemei, în înţelegerea cauzei şi în stabilirea priorităţilor de soluţionare. Identificarea breşei încă de la început determină abordarea unor direcţii de acţiune care asigură eficienţă crescută.

Prevenire

A fi vigilent presupune luarea de măsuri operative în scopul de a preveni efecte negative. Această etapă implică efectuarea unei analize detaliate privind aspecte şi elemente particulare care pot interveni în diferite etape de desfăşurare şi solicită în mod indispensabil realizarea unui plan de prevenţie, specific tipului de acţiune, având grade diferite de intervenţie şi aplicare.

Contracarare

Strategia de contracarare RXS are în vedere desfăşurarea unui proces operativ de rezolvare a situaţiei detectate şi identificate. Cu scopul de a neutraliza reacţiile adverse în urma diferitelor acţiunii care aduc atingere activităţii, afacerii sau vieţii dumneavoastră personale, vă oferim servicii și consultanţă specifică soluţionării fiecarui caz în mod favorabil, reducând efectele negative.